ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์บริการสารพันทันใจ

เงื่อนไขการจอง
1. สามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
2. สามารถนัดหมายได้วันละ 1 คิว/1 คน เท่านั้น ยกเว้นงานด้านวัตถุอันตรายสามารถจองได้วันละ 2 คิว
3. จำนวนคำขอ ไม่เกิน 5 คำขอ
4. สามารถเปลี่ยนเวลานัดได้ โดยการเลื่อนนัดขอให้แจ้งผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
5. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดรับบัตรคิว หากมาสายเกิน15 นาที จะเสียสิทธิ์การจองและต้องกดบัตรคิวตามปกติ
6. วันเสาร์ สามารถมาใช้บริการได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

คู่มือการใช้งานระบบ
วิธีการจอง
1. เลือกประเภทเรื่องที่ต้องการรับบริการ จากนั้นดูช่วงเวลาว่างตามตารางปฎิทิน
2. คลิกตรงคำว่า "ว่าง" จากนั้นพิมพ์รายละเอียด เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชนข ชื่อผู้ประกอบการ
3. เมื่อจองคิวเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขหรือเลื่อนนัดการจอง ซึ่งต้องใช้ควบคู่กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชนของท่าน
4. กรณีที่มีคนจองคิวเลือกวัน/เวลาเดียวกับท่านที่กำลังทำรายการอยู่ ระบบจะให้สิทธิ์คนที่กดบันทึกก่อนเท่านั้น
วิธีเลื่อนการจอง
1. พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขบัตรประชาชนของท่าน กดปุ่มค้นหาข้อมูล
2. ระบบแสดงรายการจองที่ท่านสามารถเลื่อนได้ ซึงสามารถเลื่อนการจองได้ล่วงหน้า 2 วัน
3. เลือกรายการที่ต้องการเลื่อนการจอง จากนั้นระบบจะให้พิมพ์รหัสผ่านเพื่อตรวจสอบก่อนการเลื่อนจองคิว
4. กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02 202 4093 หรือมีปัญหาการใช้ระบบติดต่อ 02 202 4128