ข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่

ค้นหาด้วยชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ  
ค้นหาด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  

ข้อมูลเลขบัญชีขี้นทะเบียนประกันสังคม

ค้นหาด้วยชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อผู้ประกอบการ  
จังหวัด