ข้อมูลโรงงานที่ประเมินความเสี่ยง
จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว

มีทั้งหมด 20 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า มีดังต่อไปนี้
ลำดับ เลขที่ อก. เลขทะเบียน ชื่อโรงงาน ที่อยู่ สถานะ
1
 
จ3-43(1)-35/60ฉช
บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด - ม.- ซ.-
ถ.- ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา2
 
จ3-50(4)-13/60ฉช
บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 190 ม.11 ซ.-
ถ.สาย331 ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา3
 
น.กว.45(1)-93/63
บริษัท อาร์.เจ.โคทติ้ง จำกัด
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา4
 
น.ฉช.60-2/57
บริษัท เชซ อินดัสเตรียล จำกัด 225 ม.7 ซ.-
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่เข้าข่าย
พิจารณาเสร็จ
25/8/2564

5
 
3-43(1)-39/64ฉช
บริษัท เอสวายจี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด 178 ม.12
ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา6
 
จ3-42(1)-1/61ฉช
บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด 193 ม.11
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณาเสร็จ
11/4/2565

7
 
จ3-42(1)-1/61ฉช
บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด 193 ม.11
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
4/7/2565

8
 
จ3-45(1)-7/62ฉช
บริษัท เลซซอล จำกัด 298 ม.8
ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณาเสร็จ
15/4/2563

9
 
จ3-45(1)-7/62ฉช
บริษัท เลซซอล จำกัด 298 ม.8
ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
9/6/2563

ขอประกอบฉบับแก้ไข
10
 
3-50(4)-58/64ฉช
บริษัท ไทยตงหลี จำกัด 8 ม.8
ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา11
 
น.ฉช.45(1)-2/54
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 350 ม.7 ซ.-
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
16/10/2561

รายงานผ่านเกณฑ์แล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
12
 
น.ฉช.45(1)-2/54
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 350 ม.7 ซ.-
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณาเสร็จ
14/6/2556

ต้องปรับปรุงแก้ไขรายงานใหม่ภายใน 90 วัน
13
 
น.ฉช.45(1)-2/54
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 350 ม.7 ซ.-
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
25/9/2556

ไม่มีเงื่อนไข (มี CD)
14
 
น.ฉช.45(1)-2/54
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 350 ม.7 ซ.-
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
4/2/2564

ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
15
 
จ3-89-17/60ฉช
บริษัท โฟคัส เวก บางนา จำกัด - ม.- ซ.-
ถ.- ต.แปลงยาว
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา16
 
น.กว.42(1)-1/60
บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 381 ม.7 ซ.-
ถ.- ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ไม่ผ่านเกณฑ์

พิจารณาเสร็จ
4/7/2561

17
 
น.กว.42(1)-1/60
บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 381 ม.7 ซ.-
ถ.- ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
23/8/2561

มี CD
18
 
น.กว.42(1)-1/60
บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 381 ม.7 ซ.-
ถ.- ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
16/6/2563

ยื่นขยายกำลังเครื่องจักร
19
 
น.กว.42(1)-1/60
บริษัท ทามูระ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 381 ม.7 ซ.-
ถ.- ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ผ่านเกณฑ์ ดี
พิจารณาเสร็จ
29/9/2564

ส่งกรณีทบทวน (มีประเด็นเพิ่มเติม)
20
 
น.ฉช.45(1)-2/50
บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ยังไม่ได้ดำเนินการ
กรอ.ออกหนังสือ
19/2/2558