ระบบติดตามการขออนุญาตโรงงาน


ประเภทเรื่อง :
จังหวัด :
ผู้ขออนุญาต :
เลขทะเบียน :

หมายเหตุ สามารถติดตามเรื่องย้อนหลังได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ยื่นเรื่อง
(การติดตามคำขอนี้เริ่มใช้งานตั้งแต่ เดือนเมษายน พ.ศ.2556)
<<จำนวนผู้รับบริการ : 74456 >>