ภาพถ่ายโรงงานนี้ทำการสำรวจโดยทีมที่ปรึกษาฯ หากภาพถ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน
ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดพร้อมส่งภาพถ่าย (ขนาด 640x480 อย่างน้อย 3 ภาพ) มาที่ e-mail budsaba.p@diw.mail.go.th